wszystko dla biura
Obowiązek Informacyjny RODO
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VECTOR Sp. z o.o.
40-749 Katowice ul. Bielska 29, tel. 32 356 30 00, fax 32 354 00 25,
NIP 634-000-60-74

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. danych osobowych powierzonych przez Pana/Panią na poczet realizacji zlecenia. Zakres danych obejmuje imię i nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy, adres e-mail, adres dostawy zakupionych produktów.

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO,

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.H.U. VECTOR Sp. z o.o.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, wynikających ze współpracy oraz obowiązujących przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność podjęcia współpracy.
P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdza zgodność procesów z Polityką Prywatności, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.