wszystko dla biura
Reklamacje

1. Zgłoś uszkodzenie on-line wypełniając formularz zgłoszenia reklamacyjnego. Otrzymasz zwrotnego maila z numerem zgłoszenia (tzw. numer RMA) najpóźniej do końca następnego dnia roboczego lub przekaż zgłoszenie telefonicznie - pracownik Działu Obsługi i Serwisu wypełni formularz w oparciu o przekazane przez Ciebie informacje.

2. Sprzęt zapakuj w oryginalny karton z kartą gwarancyjną i oznacz go uzyskanym numerem RMA oraz naszym adresem.

3. Termin odbioru reklamowanego towaru otrzymasz wraz z numerem RMA.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprzętu przez Dział Obsługi i Serwisu. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku importu niezbędnych części o czym Klient zostanie poinformowany.

W przypadku towarów na które została wystawiona Karta Gwarancyjna - termin ten liczony jest od daty otrzymania towaru przez Gwaranta.

Pamiętaj, że do reklamowanych atramentów należy dołączyć wydruk próbny. Firma VECTOR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za utratę niezabezpieczonych danych komputerowych. W przypadku reklamacji komputerów, nośników pamięci może być wymagane sformatowanie dysków.

zgłoś brak oryginalnego opakowania w zgłoszeniu reklamacyjnym

Po wykonanej naprawie sprzęt gwarancyjny jest odsyłany do klienta transportem Firmy Vector Sp. z o.o., chyba że poczyniono w tym zakresie inne ustalenia. W przypadku naprawy pogwarancyjnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia koszty przesyłki są refakturowane i wynoszą 40 zł netto dla towarów o masie do 10 kg.


Uwaga, wysłanie formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się ze szczegółowymi warunkami zgłoszeń serwisowych.

Zapoznałem się z procedurą i chcę wypełnić formularz zgłoszenia on-line .

Zapoznałem się z procedurą i chcę pobrać formularz zgłoszenia.